Okolica

Bolimowski Park Krajobrazowy

Typowy krajobraz polodowcowy tworzy wysoczyzna moreny dennej, z licznie występującymi polami wydmowymi. Cały obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego pokrywają gęste lasy Puszcz: Bolimowskiej, Miechowieckiej i Mariańskiej, przez które malowniczo wije się rzeka Rawka.

W granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 5 rezerwatów (3 leśne, 1 wodny - "Rawka", 1 łąkowo-torfowiskowy - "Polana Siwica"), Puszcza Bolimowska oraz kilka pomników przyrody. Piękna przyroda i pamiątki historyczne (m.in. okopy i mogiły z okresu I i II wojny światowej) sprawiają, że Bolimowski Park Krajobrazowy jest terenem turystycznym (zabytki w Nieborowie, Arkadii, Łowiczu, Skierniewicach, Bolimowie) oraz wypoczynkowo-rekreacyjnym (z ośr. m.in. w Bolimowie i Budach Grabskich) dla mieszkańców pobliskich wielkich aglomeracji miejskich (Warszawy, Łodzi), a także miejscem pielgrzymek do Miedniewic, do cudownego wizerunku Św. Rodziny, znajdującego się w tamtejszym poreformackim kościele Matki Boskiej Świętorodzinnej.

Żyrardów

Większość zabytków miasta mieści się na terenie osady fabrycznej z XIX i początku XX wieku. Uważa, że żyrardowska osada fabryczna jest obecnie jedynym w Europie, zachowanym w całości, zespołem urbanistycznym miasta przemysłowego z tego okresu. Ponieważ budynki mieszkalne i użyteczności publicznej nadal pełnią swoją funkcję, kompleks ten jest nazywany "żywym skansenem". Jednym z bardziej charakterystycznych zabytków jest Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie - kościół farny, zbudowany w latach 1900 - 1903, w stylu neogotyckim, arch. Józef Pius Dziekoński. Wybudowany m.in. z funduszy K. Dittricha, który przeznaczył też na ten cel ponad 3 mln cegieł z będącej jego własnością cegielni w Radziejowicach. Kościół wzorowany na katedrze w Kolonii - 2-krotnie pomniejszony pod względem wysokości, 4-krotnie pod względem powierzchni i 8-krotnie pod względem kubatury. Witraże zaprojektował najprawdopodobniej Józef Mehoffer. Obok plebania z 1903 r.

Skierniewice

Miasto w pobliżu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Zabitki, które warto zobaczyć:

  • Zespół pałacowo-parkowy
  • Dworzec kolejowy Skierniewice, Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, wybudowany w 1875 według planów Jana Heuricha w stylu gotyku angielskiego z wnętrzami neoklasycystycznymi.
  • Kompleks Parowozowni przy ul. Łowickiej 1, wzniesiony w 1845 roku jako jeden z ważniejszych obiektów technicznych pierwszej na ziemiach polskich linii kolejowej: Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
  • Willa Kozłowskich z 1890 roku, przebudowana w 1910, przy ulicy Piłsudskiego. Dziś siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Skierniewicach.
  • Dom Sejmikowy (siedziba starostwa powiatowego) przy ul. Konstytucji 3 Maja, budowany w latach 1922-1927.
  • Kościół pw. św. Stanisława przy ul. Rawskiej wraz z cmentarzem św. Rocha, wybudowany w 1720 roku, najstarszy z zachowanych obecnie kościołów w Skierniewicach.

Nieborów - zespoł pałacowy

Barokowy pałac w Nieborowie został wzniesiony na przełomie XVII i XVIII wieku z fundacji kardynała Michała Stefana Radziejowskiego, wg. projektu Tylmana z Gameren. Powstało wtedy piętrowe założenie na planie prostokąta z dwoma kwadratowymi wieżami nakrytymi barokowymi hełmami, przylegającymi do jego krótszych boków. Na osi znajdują się dwa niewielkie ryzality zwieńczone trójkątnymi naczółkami z kartuszami herbowymi. Korpus główny nakryty jest dachem mansardowym z lukarnami.Wokół pałacu rozciąga się piękny ogród w stylu francuskim. Po śmierci kardynała pałac na mocy testamentu przeszedł w ręce rodziny Towiańskich, którzy w 1723 roku sprzedali go generałowi saskiemu Aleksandrowi Lubomirskiemu. Od 1736 roku właścicielami Nieborowa byli Stanisław i Jan Lochoccy, którzy odsprzedali w 1766 roku dobra wielkiemu hetmanowi litewskiemu Michałowi Ogińskiemu, który w latach 1766-68 przebudował wnętrza pałacowe w stylu rokoko.

W 1774 roku właścicielem majątku został książę Michał Hieronim Radziwiłł, który w pałacu zgromadził wielką kolekcję sztuki. Michał Radziwiłł założył na początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku ogród francuski i przebudował w 1784 roku wnętrza pałacu w stylu wczesnoklasycystycznym. Jego małżonka, Helena z Przeździeckich, założyła w pobliżu Nieborowa słynny ogród romantyczny w stylu angielskim, który nazwała Arkadią. Po śmierci Michała Radziwiłła w 1831 roku, dobra nieborowskie podupadły. Przez długie lata toczyły się spory o jego spadek. Pałac przypadł jego synowi Michałowi Gedeonowi Radziwiłłowi, a następnie przeszedł w ręce jego syna Zygmunta Radziwiłła, który rozsprzedał i doprowadził do ruiny majątek przodków. W 1879 roku dobra nieborowskie przejął Michał Piotr Radziwiłł, który podniósł z ruiny zaniedbany majątek.

Trzy lata po jego bezpotomnej śmierci w roku 1906 wdowa po nim sprzedała dobra dalekiemu kuzynowi Januszowi Radziwiłłowi, który w latach 1922-29 dokonał przebudowy wnętrz i nadbudowy drugiego piętra. Obecnie od 1945 roku w pałacu funkcjonuje muzeum wnętrz oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach.